Ajuts a la Creació

El programa d’ajuts a la creació té com a objectiu promoure i estimular la creació d'obres sonores que facin ús dels sistemes informàtics per al control i la creació musical, especialment els projectes que emprin tecnologies desenvolupades pel Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra (http://www.mtg.upf.edu/). Aquests ajuts permeten treballar en la creació de projectes musicals, oferint al beneficiari:

  • Una beca amb una quantia de 3.000€
  • Les infraestructures i materials dels que disposen el Music Technology Group, Fundació Phonos i UPF.
  • L’assessorament expert i tutorització de membres del Music Technology Group i Fundació Phonos.

Els projectes seleccionats s’hauran de desenvolupar en el plaç de 9 mesos.

 

 
PER A NOUS CREADORS
convocatòria tancada
Beques anteriors
BEQUES CONCEDIDES
en edicions anteriors