Fundació Phonos

La Fundació Phonos promou activitats culturals al voltant de la tecnologia musical. Col·laborant estretament amb el Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació Phonos promou projectes socials i culturals per a potenciar la creació i difussió músical amb mitjans tecnològics. La major part de l'activitat de la Fundació es vehicula a través del projecte Phonos.

Phonos va ser creat l'any 1974 per J.M. Mestres Quadreny, Andrés Lewin-Richter i Lluís Callejo. Durant molts anys va ser l'únic estudi de música electroacústica d'Espanya i pels cursos del compositor xilè Gabriel Brncic hi van passar la major part dels músics del nostre país que actualment treballen amb mitjans electroacústics. L'any 1982, Phonos es va convertir en Phonos Fundació Privada, i es va inscriure al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya l'any 1984. L'any 1994 la Fundació Phonos estableix un acord de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i desde llavors està estretament lligada a la UPF.

Actualment, el Patronat de la Fundació Phonos està format per :
 • Xavier Serra (president)
 • Josep Maria Mestres Quadreny (president d’honor)
 • Albert Llanas Rich (vice-president)
 • Andrés Lewin-Richter (secretari)
Vocals:
 • Josep Manuel Berenguer Alarcón
 • Xavier Binefa Valls (DTIC)
 • Gabriel Brncic Isaza
 • Perfecto Herrera Boyer
 • Sergi Jordà Puig
 • Roc Parés i Burgués
 • Eduard Resina Bertran
 • Paul Verschure
 • Fundació Joan Miró representada per Jaume Freixa Janáriz
 • Universitat Pompeu Fabra representada per Jaume Casals Pons

La direcció de la Fundació Phonos està a càrrec del seu director executiu Andrés Lewin-Richter.

La Fundació Phonos rep ajuts de les institucions següents:

Per a més informació contactar Andrés Lewin-Richter