Amb l’oïda de la memòria - Intercanvi sonor entre Weimar i Barcelona

Phonos participarà durant els pròxims mesos juntament amb la Universitat Pompeu Fabra y la Bauhaus-Universität de Weimar en el projecte: “Amb l’oïda de la memòria - Sobre la influencia dels fenòmens acústics en la percepció de l’espai en relació al tractament de les dictadures a Alemanya y Espanya”. Aquest projecte tractarà sobre l’exploració de l’acústica d’alguns espais relacionats amb les dictadures a Alemanya i Espanya a través d’un intercanvi entre la Universitat de Weimar i la Universitat Pompeu Fabra amb l’objectiu de presentar sis instal·lacions sonores desenvolupades en llocs arquitectònicament rellevants durant les èpoques del Nazisme a Weimar i el Franquisme a Barcelona.

 

 

Per part de la Universitat de Weimar, els estudiants presentaran a Barcelona les instal·lacions sonores que hauran desenvolupat amb la col·laboració de professors del departament d’arquitectura i alumnes de música electroacústica de la Bauhaus-Universitaät de Weimar. L’estada dels estudiants i docents de Weimar a Barcelona serà la setmana del 19 de març i inclourà una presentació fixada per al dijous 22 de març.

Per part de la Universitat Pompeu Fabra, l’equip d’estudiants format per quatre estudiants del màster en Sound and Music Computing i dos estudiants del Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals comptarà amb la col·laboració d’investigadors del Music Technology Group (MTG) i del  Cognitive Media Technologies Research Group (CMTRG). L’estada dels estudiants i docents de l’UPF a Weimar es durà a terme durant el mes de juny del 2018.