Presentació del projecte Phonos

El projecte PHONOS, un nou projecte que uneix cultura i tecnologia musical

A partir d’una estreta i llarga relació entre el Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la UPF i la Fundació Phonos per promocionar la música electrònica, ara s’inicia un projecte més ambiciós que, agrupant activitats que ja s’estaven realitzant i propostes noves, vol potenciar i desenvolupar els aspectes culturals i socials de la recerca en tecnologia musical.

Inicialment les principals línies de treball seran: el suport a la creació a través de beques, diferents cicles de concerts i activitats de difusió al voltant de la música i la tecnologia, i els tallers Sons de Barcelona. Tota la informació sobre aquests programes la trobareu en aquesta web.

Phonos és un projecte obert a la comunitat universitària i a la societat en general. Podeu enviar propostes concretes o sugerències per a concerts, tallers o altres activitats.

http://www.upf.edu/enoticies/home_upf/0706.html