Barcelona Laptop Orchestra: Tablets music (assaig obert)

La Roda. Tablet version.
 
Novament us oferim una obra basada en la nostra ja clàssica Roda, el processador iteratiu per torns de la Barcelona Laptop Orchestra. Amb nous instruments i oferint en primícia la interacció amb tablets, a La Roda s'exploten les possibilitats infinites de la transformació contínua i col·lectiva d'un fragment sonor a través d'algorismes de processament sonor personalitzats per cadascun dels membres de l'orquestra.
 
The Hub Machine
 
Aquesta és la primera presentació pública de la nostra màquina algorísmica col·lectiva. Concebuda com un homenatge als treballs de pioners com The League of Automatic Music Composers i més tard The Hub, aquest entorn permet crear xarxes modulars de processament algorísmic que generen estructures tímbriques i musicals autosostingudes. Cada membre de l'orquestra pot afegir els seus algorismes que generaran informació de control, que al seu torn un altre membre pot agafar i processar amb nous "màquines". Al llarg de l'execució de l'obra, doncs, els membres de l'orquestra creen, modifiquen i interconnecten concurrentment xarxes generatives i de processament de senyals de control que finalment acaben actuant sobre dispositius sintetitzadors de so.
 
CliX ReduX.
 
Per acabar us oferim la nostra particular versió de CliX, de Ge Wang. L'obra original es basa en l'execució síncrona de gestos sonors col·lectius basats en el so d'un click amb freqüències mapades al codi ASCII del teclat. En la nostra proposta, acabarà evolucionant cap a un seqüenciador de patrons àudiovisuals de gran complexitat.