El Delta del Llobregat Sona

Phonos col·laborarà amb l’ajuntament del Prat de Llobregat per sensibilitzar als estudiants sobre el nostre patrimoni ambiental a través del so.

El projecte “El Delta del Llobregat Sona”, que compta amb el suport  del departament de medi ambient de l’ajuntament del Prat del Llobregat, té com a principal objectiu aproximar els estudiants de segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i batxillerat a la ciència i la tecnologia mitjançant el treball amb sons, es conduirà a través de la participació dels joves en una sèrie de tallers pràctics.

Aquest projecte s’engloba dins el programa Sons de Barcelona. Aquesta serà  la primera vegada que els estudiants que participin als tallers podran explorar els sons d’un entorn natural. D’aquesta manera, establint el paral·lelisme que pot existir amb el traçat d’un mapa geogràfic, es pretén dibuixar un mapa sonor de l’espai natural emmarcat al Delta del Llobregat.

L’entorn natural

Tots els tallers englobats dins d’aquest projecte, un total de cinc, es realitzaran entre el mes d’octubre i desembre del 2013 en diferents zones dels espais naturals del Delta del Llobregat. Es tracta d’un entorn protegit que pertany als municipis del Prat del Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi del Llobregat, i on es concentra una gran varietat d’espècies, tan animals com vegetals. Aquesta riquesa biològica, fruit de la diversitat ambiental, confereix, al seu torn, un gran atractiu pel que fa a la diversitat acústica.

A més, la proximitat d’aquest espai a les instal·lacions de l’aeroport del Prat, incrementa el seu potencial sonor, ja que el so dels avions també forma part d’aquest paisatge.

Elements bàsics dels Tallers

Els tallers es duran a terme al context de l’espai natural del Delta del Llobregat i els diferents grups, d’entre 20 i 30 alumnes cadascun, aniran acompanyats d’educadores especialitzades en la matèria, és a dir en la pràctica d’escoltar, enregistrar i editar els sons, així com en l’ecologia de l’espai estudiat, la qual cosa conduirà a la creació dels mapes sonors.

Després d’una presentació introductòria, l’activitat dels tallers es centrarà en l’enregistrament dels sons escoltats, essent els propis alumnes els que decideixin quins sons consideren més importants, amb la idea d’afavorir i potenciar la seva inquietud científica.

Els participants podran escoltar tots els enregistraments realitzats i discutir-ne, de forma col·lectiva, el seu origen i rellevància. La idea que també promou aquesta iniciativa és arribar a compartir tots aquests sons de forma lliure a Freesound (www.freesound.org), enfortint també la participació ciutadana, en aquest cas dels estudiants d’ESO i batxillerat, en activitats de recerca d’elevat contingut científic.

Categoria: