Beques de producció Musical per a Nous Creadors

En el marc de col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Phonos es promou la producció musical experimental basada en les tecnologies digitals. En aquesta línia, la Fundació Phonos convoca anualment unes beques de producció per a projectes musicals adreçades a nous creadors.

L'objectiu de les beques de creació musical és promoure la producció experimental musical (música electroacústica, mixta, electrònica...) utilitzant tecnologies musicals desenvolupades pel Grup de Recerca en Tecnologia Musical.

Amb la col·laboració de:

Convocatòria Octubre 2013

Condicions generals

 1. Les beques s’atorgaran a títol individual i van dirigides a nous creadors residents a l'Estat espanyol. En aquesta convocatòria es promou especialment la participació de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra.
 2. Els projectes hauran d’incorporar l’ús d’alguna de les tecnologies desenvolupades al Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra (www.mtg.upf.edu/technologies) i/o ser compatibles per a la seva interpretació per la Barcelona Laptop Orchestra (http://barcelonalaptoporchestra.blogspot.com).
 3. El nombre de beques a atorgar serà de màxim 2, amb una dotació econòmica de 3.000 € cadascuna.
 4. El beneficiari d'una beca disposarà d’una assessoria del Grup de Recerca en Tecnologia Musical i de l’equipament de la Universitat Pompeu Fabra per produir l'obra.
 5. El temps de producció de les obres serà de 4 mesos a establir sempre dins del període que anirà des del 1 de gener del 2014 i el 30 de setembre de l'any 2014.
 6. A l'hora de concedir una beca es tindran en compte:
  • L’interès i la qualitat del projecte en relació als objectius, línies de recerca i equipaments del Grup de Recerca en Tecnologia Musical i la Fundació Phonos.
  • Els coneixements del creador en els àmbits de la música i la tecnologia.
 7. Phonos establirà d'acord amb el creador, i segons les necessitats i el procés de producció de l'obra, els equips a utilitzar i el termini definitiu per a la realització.
 8. Phonos es reserva el dret d'estrenar les obres produïdes amb aquestes beques en el marc de les seves activitats, i figurarà com a productor en els crèdits. 
 9.  Phonos farà pública la decisió del jurat durant el mes de gener del 2014 en aquesta mateixa web.
 10. Els responsables dels projectes becats rebran una notificació amb les condicions específiques de la concessió. Els sol·licitants que no hagin rebut beca podran recollir la documentació del seu projecte en el lloc i els horaris que s'indicaran oportunament.

 

Sol·licitud

La sol·licitud es podrà entregar fins el 30 de novembre del 2013 (inclòs).

 Aquesta inclourà:

 1. El formulari de sol·licitud degudament complimentat. 
 2. El currículum del creador.
 3. Una ressenya de les seves obres anteriors, si n'hi ha, relacionades amb aquesta convocatòria.
 4. Una descripció del projecte tan detallada com sigui possible.
 5. Un inventari dels recursos humans i tecnològics necessaris per dur-lo a terme.
 6. Un pla de producció.

Les sol·licituds s'han d'enviar en paper a l'adreça:

Andrés Lewin-Richter
PHONOS-Universitat Pompeu Fabra. 
c.Roc Boronat 138
08018 BARCELONA