Mapes sonors de la Natura

Mapes Sonors de la Natura” és un projecte que compta amb el suport de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), i que pretén promoure el coneixement i l'interès dels estudiants de secundària i batxillerat pel medi natural i la tecnologia a través del treball amb el so.

El projecte compren dues actuacions: per una banda la realització de tallers amb estudiants al voltant de l’escolta, l’enregistrament de sons de la natura i la creació d’un mapa sonor d’espais naturals protegits per a l’estudi i la preservació del patrimoni sonor natural. I per altra banda, la creació d’un paquet de materials didàctics per a facilitar que altres entitats puguin replicar aquests tallers.

Tot el material sonor així com el mapa es comparteixen a la plataforma www.freesound.org.

L’objectiu general d’aquest projecte és fomentar interès i vocacions per les ciències de la natura i les tecnologies del so.

Informació i contacte: sonia.espi@upf.edu